2. Cseléd sor - A volt uradalmi cselédek építettek itt házakat (DózsaGyörgy utca)
3. Szélmalom - Tulajdonképpen szélkút volt itt, amely a Jankovics kastélyt és a majort látta el vízzel.
4. Grófi-kasté - Most (1967) az ált. iskola és a tanács van benne.
5. Eperjesi csapás - Eperjesi János háza mellett vezet el (út)
73. Világos-domb - A község legmagasabb pontja (erdős domb)
74. Dávid-erdő - Egy alacsony termetű csikós (a bibliai Dávidhoz hasonló) szokott itt legeltetni, róla nevezték el ezt a területet (lankás erdő)
75. Poléci-ut (út)
76. Széles-dülő, Pörös (lankás szántó)
77. Téglaház (gödör)
82. Sirköröszti-dülő (sík szántó)
83. Rizner-ház - A Matild-major majorgazdájának háza volt
84. Matil - Az uraság állítólag egy Matild nevű szépasszonynak ajándékozta (major)
85. Kis-erdő (lankás erdő)
86. Kusnya - Most (1967) nyárfásították (völgyrét)
87. Szélmalomi-düló - A belterületen lévő szélkút irányába vezetett (út)

   
88. Hosszi-dülő: Téglaházi-dülő (út)
90. Kendörfődi-rét (vizes völgyrét)
91. Kendörfőd (lankás szántó)
92. Szőllők ajja (lankás szántó)
94. Öreg-högy (lankás szőlő)
95. Sinai-högy - Mintegy tíz holdnyi nagyon meredek domb. (szőlős domb, szántó)
96. Meskula-köröszt (kereszt)
97. Kápolnai-erdő (lankás erdő)
98. Kápolna - A Jankovics család sírboltja volt, nemrégen (1963-ban) bontották le
99. Szerpentin - Ezen az úton mentek a grófi család tagjai a kápolnába (út)
100. Privadula (magánerdő) (lankás erdő)
101. Kis-szőllő, Malomi dűlő (lankás szőlő)
102. Mestörrét (sík rét)
103. Szőllői-horhó (mélyút)
104. Keritött-rét - A pap tulajdona volt, akácfával volt bekerítve (sík rét)
109. Dögtéri-erdő (erdős domb)
110. Szőllők alatti dülő (lankás szántó)

szélmalom grófi-kasté világos-domb kusnya kápolnai-erdő kápolna kápolna